Coaching

U zoekt een coach ter ondersteuning van uw professionele of persoonlijke ontwikkeling of wilt hierover geinformeerd worden als werkgever. Op deze pagina treft u informatie aan over onze coaching.

Waarom een coach? Omdat een betrouwbare adviseur aan uw kant van de tafel u verder kan helpen. Dat hoeft niet perse met een groot probleem te zijn. Een coach is er vooral ook om uw ontwikkeling te versterken en u sneller te laten groeien.


Een goede vriend, uw partner, uw leidinggevende, ze kunnen u tot op zekere hoogte helpen met de vragen rondom uw werk, maar daar zit een grens aan. Op de werkvloer hebben leidinggevenden bovendien vaak hun eigen agenda, de skills ontbreken doorgaans om u echt verder te helpen en wat u wel en niet kan zeggen is ook nog eens gelimiteerd, want alles wat u zegt kan in uw beoordeling terugkomen. Een externe coach is neutraal, kundig en heeft geen ander belang dan een betrouwbaar klankbord te willen zijn. Een professional die u wil helpen om uw doelen te bereiken en succesvol en gelukkig te zijn. Iemand die altijd luistert en aan uw kant staat, iemand die er voor u is in moeilijke tijden, maar ook iemand die het beste uit u weet te halen door eerlijk en to the point te zijn.


Coaching werkt, dat is een ding wat zeker is. Inmiddels is er veel onderzoek naar gedaan. Werknemers gaan er beter van functioneren en hun zelfvertrouwen en vaardigheden nemen toe.

Wat kunt u verwachten?
Een helder, concreet en doelgericht traject, met een duidelijke ontwikkelingsvraag en een persoonlijk doel om naar toe te werken. De gesprekken hebben bepaald geen vrijblijvend karakter. Samen met de coach gaat u na wat er speelt, wat u wil bereiken en wat er nodig is om dat te bereiken. U leert uw eigen oplossingen zoeken, u brengt in kaart wat u concreet kunt doen en hoe u dat kunt bewerkstelligen. De coaching is gericht op duurzame ontwikkelingen door het vergroten van inzicht, het benutten en ontwikkelen van eigen kwaliteiten en het leren van vaardigheden. Tijdens de coaching wordt geoefend met het toepassen van deze vaardigheden. Het einddoel van de coaching is verandering van gedrag en/of uitbreiding van uw gedragsrepertoire.

Uitgangspunten en visie van coaching 
Honig Coaching ziet coaching als een eigentijds instrument om professionals beter en effectiever te laten functioneren, met meer zelfvertrouwen. Honig Coaching stelt zich daarbij ten doel om zich zo snel mogelijk overbodig te maken in het (werk)leven van de coachee door de coachee te leren zichzelf te coachen.

Integrale aanpak
Een coachvraag staat voor Honig Coaching niet op zichzelf, maar altijd in relatie tot andere aspecten van de persoon of zijn omgeving. De aanpak is dan ook integraal, d.w.z. de coachvraag wordt bekeken in samenhang en verbinding met en als onderdeel van. Missiegericht denken is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Persoonlijk meesterschap 
Succesvol en gelukkig zijn is vooral een kwestie van persoonlijk meester zijn over je eigen (werk-)leven, d.w.z. bewust de regie voeren, je eigen routekaart uitstippelen, met beide benen op de grond blijven staan en keuzes maken vanuit eigen kracht. Het ontwikkelen van het zelfsturend vermogen van de coachee is dan ook een belangrijk onderdeel van de coaching.

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Honig Coaching gaat er vanuit dat de coachee alleen kan veranderen als hij bereid is zijn eigen aandeel in het probleem of vraagstuk te bestuderen. Iedereen is en blijft immers verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en keuzes. In de coaching wordt de coachee dan ook gestimuleerd om te stáán voor zijn eigen handelen en leerresultaten.

Organisatiesensitiviteit/omgevingsbewustzijn
In de coaching van Honig Coaching is veel aandacht voor de invloed van de zogeheten ‘informele organisatie’ en de politieke verhoudingen binnen dat systeem. De coachee wordt geleerd bewustwording te ontwikkelen op de processen die zich tussen mensen in organisaties afspelen en hoe deze effectief kunnen worden beïnvloed. Dit geldt zowel voor de organisatie waarbinnen de coachee werkzaam is als in de eventuele klantomgeving. 

Praktijkgericht
Praktische hulpmiddelen en tips zijn het stokpaardje van Honig Coaching en staan dan ook centraal in de meeste coachingsprogramma’s. Deze praktische tools worden door de coachee geoefend in de praktijk, zodat hij zichzelf op eigen kracht leert ontwikkelen.

Het traject
Een coachingstraject is nooit standaard. Omdat ieder mens uniek is en elk traject zijn eigen logica en ritme kent, wordt voor u een op maat gesneden programma gemaakt dat is afgestemd op persoonlijke behoeften en wensen. Natuurlijk kent het traject wel een aantal vaste onderdelen. Zo vindt er altijd een intake plaats waarin wederzijdse wensen en verwachtingen op elkaar worden afgestemd, de coachvraag wordt gedefinieerd en een heldere doelstelling voor het traject wordt bepaald. Op basis daarvan worden concrete afspraken gemaakt over de vorm en voorwaarden van het traject. Onze filosofie is: meteen beginnen. Vrijblijvende gesprekken dragen ons inziens nergens toe bij en die houden wij dan ook niet. Soms liggen de vorm en voorwaarden al gedeeltelijk vast. Dat zal meestal het geval zijn als voor een programma wordt gekozen waaraan studiepunten worden toegekend. Waar nodig worden de afspraken afgestemd met de werkgever/opdrachtgever. Een 360 graden feedback (en soms ook andere analyse-instrumenten) kan/kunnen deel uitmaken van het traject. Bijna elke sessie wordt afgesloten met een huiswerkopdracht. Van uw ervaringen in het traject houdt u een logboek bij in de vorm van reflectieverslagen.

Een gemiddeld traject bestaat uit 5 tot 9 sessies met aan het eind van het traject een evaluatie. Indien gewenst wordt het traject in een drie-partijen-gesprek met de werkgever/opdrachtgever geëvalueerd, maar de coachee beslist hierover. Professionals die scherp willen blijven of af en toe een klankbord nodig hebben kunnen daarna natuurlijk doorgaan in een frequentie die is afgestemd op de behoefte van dat moment. Het is ook mogelijk om per e-mail, telefoon of skype incidenteel te blijven klankborden over actuele vragen of gebeurtenissen.

De sessies
Iedere sessie bestaat in beginsel uit (in geval van personal coaching) één op één gesprekken met uw coach, waarin de persoonlijke doelen die met u zijn afgesproken centraal staan. Maar uw ervaringen in de periode na de vorige sessie en de hier- en- nu- situatie komen ook aan de orde. Verder komt uw huiswerk uitgebreid aan bod en worden diverse oefeningen en opdrachten uitgevoerd. Er wordt gewerkt met betrouwbare, erkende instrumenten van uiteenlopende aard en passend bij de situatie van dat moment. De begeleiding is in handen van ervaren coaches die uw werksituatie kennen en uw taal spreken. Uw coach zal u voortdurend een spiegel voorhouden en confronteren met uw handelen, maar ook ondersteunen, begeleiden en adviseren waar dat nodig is.

Top 20 problemen en ontwikkelingspunten van juristen (in willekeurige volgorde)

 1. Werk-en prestatiedruk, stress en overbelastingsproblemen. Te hard en lang doorwerken, slechte prive/werk balans, te grote workload, overachieven, aan de verwachtingen willen voldoen, stress en druk ervaren in bepaalde situaties, moeite hebben met deadlines, onverwachtheden en spoedwerk enz.
 2. Perfectionisme en onzekerheid. Twijfelen aan jezelf en aan je kunde, het is nooit goed genoeg, veel eisen van jezelf, constant vergelijken met anderen, niet durven, vermijdingsgedrag, besluiteloosheid, angst om te falen, angst om door de mand te vallen.
 3. Onvoldoende grenzen stellen. Geen nee durven zeggen, constant pleasen, eigen behoeften negeren, slecht voor jezelf zorgen, de verwachtingen van de omgeving niet goed managen.
 4. Piekeren. Negatieve gedachten over jezelf en je functioneren hebben, hoofd staat altijd op aan.
 5. Slecht timemanagement. Geen regie over je dag hebben, moeite met tijdschrijven, veel tijd verspillen, tijd niet goed kunnen inschatten, alles op het laatst doen, chaotisch, toezeggingen niet nakomen, geen dagplanning maken, alles meteen doen wat erop je af komt (urgentieverslaafd), moeite om prioriteiten te stellen, de verwachtingen niet goed managen, vaak laten storen en onderbreken enz.
 6. Persoonlijke valkuilen in werk. Niet kunnen focussen, slechte concentratie, vaak afgeleid,   uitstelgedrag, vaak multitasken, omgaan met de coronacrisis enz.
 7. Technostress. Altijd op aan, verslaafd aan je telefoon, je mail voortdurend checken, vaak op social media enz.
 8. De adviseur 3.0/ T-shaped Lawyer. Hoe krijg je vertrouwen van je stakeholders en klanten? Trusted advisory, customer intimacy, klantgerichtheid, businesswise meedenken, strategisch denken, nieuwe vaardigheden enz.
 9. Communicatieve vaardigheden. Gespreksvaardigheden, dominant leidend communiceren, in the lead zijn, relatie met leidinggevenden enz.
 10. Gezag en invloed. Hoe krijg ik gezag en draagvlak bij de klant (intern of extern), hoe krijg ik mijn adviezen geaccepteerd, omgaan met tegenspel, weerstand enz?
 11. Reflectie op carrière. Blijf ik of kies ik voor een ander kantoor/bedrijf? Ga ik voor de maatschap? Wil ik nog wel advocaat/bedrijfsjurist blijven? Ga ik voor mezelf beginnen?
 12. Zingevingsvragen. Dertigersdilemma: wat wil ik echt, wat moet ik kiezen? Wat is echt belangrijk in deze fase? Waar krijg ik energie van? Wat past niet meer bij mij? Wat maakt dat ik mijn motivatie kwijt ben? enz.
 13. Praktische vaardigheden voor de praktijk. Adviseren, beïnvloeden, overtuigen, gezag en impact enz.
 14. Businessdevelopment. Relatiebeheer, praktijkopbouw, businessplan maken enz.
 15. Profileren en zichtbaarheid. Onderscheidende waarde, personal branding, waar ben ik goed in, hoe kan ik mezelf verkopen? Hoe maak ik mezelf in de organisatie concreet zichtbaar? Pitchen enz.
 16. Kantoorpolitiek en organisatiesensitiviteit. De apenrots begrijpen, toegang tot de informele macht krijgen, relatienetwerken, politiek plan maken om doelen te bereiken enz.
 17. Leiderschapsontwikkeling. Aansturen van personeel, coachvaardigheden, delegeren, motiveren, leidinggeven op afstand enz.
 18. De Generatie Next. Problematiek van de Generatie Y, binden/boeien van jonge professionals, wat vinden ze belangrijk, hoe voorkom je dat ze vroegtijdig weggaan? enz.
 19. High potential-ambities. De weg naar de maatschap, leidinggevende functie. Hoe kom ik daar, wat wordt mijn strategie? Hoe vlieg ik dat politiek slim aan?
 20. Behoefte aan een vertrouwenspersoon, luisterend oor, klankbord, sparringpartner.

Wat levert coaching op?

 • geeft doorzicht in waar het echt om gaat
 • het stimuleert de eigen groei en ontwikkeling
 • versterkt de vaardigheden, vergroot het zelfvertrouwen
 • verhoogt de persoonlijke effectiviteit en professionaliteit
 • zorgt voor betere werkprestaties
 • verbetert de communicatie en verhoudingen
 • vergroot plezier en bezieling in werk- en privéleven
 • helpt de balans te houden tussen privé en werk
 • helpt te focussen op bepaalde doelen of scherp te blijven

Onze trajecten staan bekend om hun hoge rendement in korte tijd. Uw gedrag zal door de coaching al snel merkbaar voor de omgeving veranderen, u zult doelgerichter opereren en uw vaardigheden en zelfvertrouwen zullen toenemen. Niet alleen uzelf, maar ook uw werkomgeving zal hiervan profiteren.

Programma’s
U kunt met iedere coachvraag bij Honig Coaching terecht, maar voor sommige coachonderwerpen bestaan vaste programma’s. Dat betekent echter niet dat de persoonlijke aanpak verloren gaat. Integendeel. De vaste onderdelen van het programma worden altijd omgezet naar maatwerk en afgestemd op persoonlijke behoeften en wensen.
 

 

 

Voor de Agena klik hier