Intervisie

Wilt u meer weten over intervisie, zoekt u een intervisiebegeleider, bent u van plan intervisies te gaan begeleiden als gespreksleider, zoekt u naar een mogelijkheid om puntwaardig te voldoen aan gestructureerde feedback (NOvA) of wilt u zelf intervisie ( e.v. incompany) gaan opzetten, dan vindt u op deze pagina de antwoorden.

Inleiding
Sinds 2003 begeleiden wij intervisies van juristen en delen wij onze kennis door intervisiecursussen te geven. Op het gebied van intervisie binnen de advocatuur zijn wij onderscheidend in de markt. Onze intervisies zijn zakelijk van aard, de werkwijze is geheel gericht op juristen en wij voegen trainingselementen toe aan de intervisies, zodat de deelnemers optimaal rendement halen uit de bijeenkomsten met hun vakgenoten.

Wat is intervisie?
Intervisie ofwel ‘leren onder gelijken’ is een ontwikkelingsinstrument in het kader van uw vakbekwaamheid. Met gelijkwaardige collega’s of vakgenoten klankbordt u gestructureerd en doelgericht over actuele vraagstukken en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Intervisie is als leermethode niet nieuw. In de 70-er jaren werd dit instrument al op ruime schaal toegepast in de gezondheidszorg. De opmerkelijke revival van intervisie in brede kring kan worden toegeschreven aan de kenniseconomie. De behoefte om binnen organisaties aanwezige deskundigheid verder te ontwikkelen of beter te benutten is in de huidige kenniseconomie duidelijk toegenomen. Intervisie is bij uitstek een instrument dat in die behoefte kan voorzien.

Hoe gaat intervisie in zijn werk?
Men formeert een groep van gelijkwaardige collega’s of vakgenoten (gemiddeld 5 tot 10 deelnemers) en prikt een datum voor een intervisie. De intervisiebijeenkomsten staan onder leiding van een professionele gespreksleider.Tijdens de intervisiebijeenkomsten brengen de deelnemers actuele en voor de groep herkenbare vraagstukken uit hun dagelijkse werksituatie in. De ingebrachte casusposities worden vervolgens aan de hand van een gekozen intervisiemethode in een vaste structuur verder uitgewerkt en van oplossingen voorzien. Het primaire doel van intervisie is elkaar te coachen en van elkaar te leren door kennis en ervaring uit te wisselen.

Wat zijn de voordelen van intervisie?
De voordelen van intervisie op een rij:

  • U houdt spelenderwijs uw vakbekwaamheid op peil
  • U gaat met een rugzak vol nieuwe ideeën en adviezen naar huis
  • U wisselt snel praktische kennis en ervaring uit en hoeft daardoor minder geld aan cursussen uit te geven
  • U legt nieuwe contacten die waardevol kunnen zijn voor uw netwerk
  • Voor advocaten: u krijgt er opleidingspunten voor en voldoet aan de voorwaarden van gestructureerde feedback.


Intervisieaanbod

Training intervisie voor gespreksleiders


Dit is een training voor advocaten die al enige ervaring met intervisie hebben en willen leren hoe ze een intervisie begeleiden. U voldoet daarmee aan de voorwaarden om gespreksleider te worden, zoals door de NOvA gesteld. Raadpleeg de actuele cursusagenda voor de mogelijkheden. Ook incompany.

Inhuren van een gespreksleider


U kunt bij ons een ervaren gespreksleider inhuren om uw intervisie te begeleiden. U kunt zelf een groep aanmelden van kantoorgenoten of vakgenoten in de regio. Dat kan los per bijeenkomst of per meerdere bijeenkomsten, al dan niet op uw eigen locatie. Voor organisaties die intervisie geïmplementeerd willen krijgen in hun organisatie en/of de intervisie verder willen professionaliseren, bestaat de mogelijkheid van een intervisie-traject ‘on the job’. Hierbij begeleidt één (van de) docent(en) een aantal intervisie-bijeenkomsten in uw organisatie en voorziet deze van feedback. Deze begeleide intervisie kan ook in combinatie met de bovengenoemde cursus incompany worden ingekocht.

Intervisiebijeekomsten

Een aantal keren per jaar organiseren wij intervisiebijeenkomsten voor advocaten, waarmee u kunt voldoen aan uw verplichting tot structurele feedback.Raadpleeg de actuele cursusagenda.

                                                                                                                                                                                 

 

Voor de Agenda klik hier