Meer informatie

Op deze pagina treft u extra informatie aan over diverse onderwerpen rondom onze programma's.

Informatie over studiepunten
Bepaalde programma's zijn geaccrediteerd voor opleidingspunten door diverse organisaties. De opleidingspunten worden per programma vastgesteld. Op deze website staat bij het bewuste programma meestal aangeduid of het programma studiepunten oplevert voor de NOvA. Maar het kan zijn dat u ook studiepunten kunt krijgen als u tot een andere organisatie behoort. Vraagt u bij twijfel altijd na of het bewuste programma studiepunten oplevert voor uw beroepsorganisatie. Voor de navolgende organisaties kunnen bepaalde programma's doorgaans studiepunten opleveren:

  • NOvA Nederlandse Orde van Advocaten
  • KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • NMI Nederlands Mediation Instiuut
  • KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
  • NEVOA Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs

Niveaus
Indeling conform de NOvA:

  1. Basis: redelijke voor-en praktijkkennis vereist
  2. Verdieping: gedegen voor-en praktijkkennis vereist in het desbetreffende vakgebied
  3. Specialisatie: gedegen praktijkervaring en relevante vooropleiding vereist in het betreffende vakgebied

Onze programma's laten zich moeilijk vangen in de standaard-indeling van niveaus vereist om aan een bepaald programma optimaal te kunnen deelnemen. Dat heeft er mee te maken dat kennisniveau bij onze soort programma's minder relevant is, omdat het minder om inhoud gaat en meer om bewustwording en vaardigheden. Voor enkele programma's geldt dat een bepaald ervaringsniveau of voorkennis vereist is. Indien dit het geval is, is dat specifiek aangegeven. In alle andere gevallen is de indeling in niveaus niet vermeld en wordt uitgegaan van een basisniveau.

Informatie over coaching
De NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) beschikt over een kenniscentrum voor coaching. Er is een database met alle relevante literatuur over coaching, u kunt kennis nemen van diverse onderzoeken naar coaching, lezen over de geschiedenis van coaching en andere relevante informatie of actualiteiten over coaching bekijken.

Informatie over specifieke programma's
U kunt op aanvraag informatie krijgen over de inhoud van onze programma's of mogelijke onderwerpen. Ook kunt u tegelijkertijd om een prijsopgave vragen.

 

Meer weten? Neem contact op