Team

Rüna Honig, voormalig advocaat-partner met langjarige werkervaring in de advocatuur, is directeur van Honig Coaching B.V./ The Practical Lawyer Online en samen met Noa de Leon-van den Berg tevens oprichter van Lawyers2meet. Rüna is uitsluitend binnen een juridische werkomgeving werkzaam als coach, trainer, docent, trusted advisor, blogger, columnist en intervisiebegeleider voor intervisiegroepen. Rüna vond de opleiding en begeleiding in haar vak gedateerd en te weinig aansluiten bij persoonlijke behoeften. Zij besloot er zelf wat aan te doen en haar tijd ver vooruit werd ze de eerste beroepscoach in de advocatuur en oprichter van een opleidingsinstituut met een aanbod van coachingsprogramma's en vaardigheidstrainingen voor de moderne jurist. Als voormalig advocaat met ruime ervaring als partner, patroon en manager is zij het betrouwbare klankbord geworden van de T-shaped lawyer, de expert in beroepsvaardigheden en leiderschap, maar ook de ervaren en betrokken helper, die je met raad en daad bijstaat als het even tegenzit of als je belemmeringen ervaart die je zelf niet kunt oplossen. Jezelf als persoon/professional ontwikkelen en je vaardigheden versterken, daarmee kan Rüna je vooral helpen. Met Rüna krijg je een ervaren, betrokken coach, die het juridische wereldje door en door kent en waarmee je in vertrouwen kan sparren in een veilige, informele sfeer. Zij geeft vaardigheidstrainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, time-en stressmanagement, beïnvloeden en overtuigen, trusted advisory, coachvaardigheden, leiderschapsontwikkeling en intervisie. Daarnaast geeft Rüna regelmatig lezingen en interviews. Ook geeft ze coachtips in het magazine Mr en op LinkedIn. Hiervoor was Rüna ruim 23 jaar werkzaam als advocaat en juridisch adviseur met als specialisatie arbeidsrecht. De meest opvallende kwaliteiten van Rüna zijn: betrokken, enthousiasmerend, vrolijk, impactvol, strategisch, praktisch, doelgericht en resultaatgericht. De meerwaarde van Rüna schuilt in de combinatie van persoonlijke werkervaring op alle niveau's, dus ook op leidinggevend niveau, en kennis van de doelgroep. Rüna is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Werkt vanuit Utrecht. Rüna is als volgt te bereiken: info@honigcoaching.nl of honig@honigcoaching.nl
Michaëla Kaaij advocaat, mediator, coach, intervisiebegeleider van intervisiegroepen en gecertificeerd vertrouwenspersoon bij het team vertrouwenspersonen van de NOvA, heeft langjarige werkervaring, ook als ondernemer. De nevenwerkzaamheden van Michaëla als voormalig lid van bezwaarschriftencommissies, voormalig bestuurslid HALT en voormalig auditor van de NOvA en haar huidige werkzaamheden als advocaat-mediator hebben haar kijk op organisaties verdiept en haar blik verder verbreed. Door de jaren heen richt Michaëla haar focus steeds meer op de mens in die organisaties en daarmee ook op (verborgen) slopende en slepende conflicten in die organisaties. Haar is gebleken dat veel juridische professionals in een zeker isolement hun werk verrichten en op hindernissen stuiten in werkomgeving en organisatie, wat effect heeft op werk-privébalans en in die organisatie. Haar motto 'een conflict overkomt u en een oplossing kiest u' komt hieruit voort. Met Michaëla krijgen cliënten een stevig en solide klankbord met een scherpe blik en een no nonsense benadering. De meest opvallende kwaliteiten van Michaëla zijn: praktische aanpak, optimisme, humor en fairness. Haar meerwaarde is gelegen in haar veelzijdige en langjarige ervaring in een juridische werkomgeving gecombineerd met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en een tomeloze inzet. Werkt vanuit  Nijmegen en Utrecht. Michaëla is als volgt te bereiken: info@honigcoaching.nl  
Naar LinkedIn
                                                                                                                                   
Zita Hietink, coach en psycholoog, heeft ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden van persoonlijke ontwikkelings- en veranderingsprocessen. Met Zita krijg je een betrokken, open minded coach, die doel- en resultaatgericht is, maar ook snel een vertrouwde sfeer weet te creëren. Haar werkstijl kan worden omschreven als doortastend, afwisselend, impactvol, empathisch, praktisch en af en toe provocatief, wat goed past bij de doelgroep juristen. Zita stimuleert de coachee om met passie bezig te zijn met groei en ontwikkeling. Een beetje zelfspot en relativering beschouwt zij daarnaast ook als een wezenlijk onderdeel van een persoonlijk ontwikkel- en veranderingingsproces. Zij is breed inzetbaar voor juristen die willen werken aan hun persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit en heeft bijzondere expertise op het gebied van problemen van psychologische aard, zoals angst, relatieproblemen en depressieve klachten. Ook met stress-en burnout-klachten bent u aan het goede adres.
Zita onderscheidt zich van de andere coaches doordat zij geen juridische achtergrond heeft, psychologisch geschoold is en bovendien ook Engelstaligen coacht. Dat maakt haar geschikt als coach van juristen (nationaal en internationaal), die een frisse blik van een buitenstaander nodig hebben of om wat voor een reden dan ook baat hebben bij een coach met een psychologische achtergrond. Ook een kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie behoort tot de mogelijkheden. Werkt vanuit Amsterdam e.o. Zita is als volgt te bereiken: info@honigcoaching.nl                                                                                        Engelstalig profiel: https://www.zitahietink.com/cv-biography/            
Samenwerkende coaches, trainers en consultants
Noa de Leon-van den Berg, advocaat, docent en intervisiecoach van intervisiegroepen en samen met Rüna Honig tevens oprichter van Lawyers2meet. Noa heeft langjarige werkervaring als advocaat en is gespecialiseerd in tuchtrecht en strafrecht. Zij verleent voornamelijk rechtsbijstand in het commune strafrecht, in jeugdstrafrechtzaken en in tuchtrechtzaken aan beroepsbeoefenaars (advocaten, deurwaarders, belastingadviseurs, artsen e.d.). Noa is tevens oprichter en secretaris van de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, Disciplina en initiatiefnemer en hoofdredacteur van het Tijdschrift Tuchtrecht. Noa geeft ook cursussen op het gebied van tuchtrecht. De meest opvallende kwaliteiten van Noa zijn: gestructureerd, analytisch, praktisch, doelgericht en resultaatgericht. De meerwaarde van Noa schuilt in de combinatie van persoonlijke werkervaring als advocaat op alle niveaus, dus ook op leidinggevend niveau, gecombineerd met kennis van de doelgroep.Noa is als volgt te bereiken: noa@lawyers2meet.nl.https://www.linkedin.com/in/noa-de-leon-van-den-berg-a57516137/
Angligène Servania - Woods, Mindset & Empowerment Trainer/Coach met focus op mindset shifting, persoonlijk leiderschap en stress management. Angligène heeft een succesvolle achtergrond als jurist (ruim 20 jaar ervaring) met als specialisme Ondernemingsrecht waarbij zij talrijke Internationale projecten succesvol heeft begeleid en aangestuurd.

Nadat zij haar woonplaats Curaçao inruilde voor Nederland heeft zij persoonlijk het effect ervaren van wonen en werken in een samenleving met verschillende culturen en daarbij een andere manier van denken binnen die diversiteit aan culturen.Zowel op de werkvloer als in haar privé-leven heeft ze haar interesse in het gedrag, de denkwijze en de motivatie van anderen mogen ervaren. In haar juridische corporate werkomgeving heeft ze verschillende denkwijzen gezien en geanalyseerd evenals diverse methoden en gevolgen. Haar ervaring dat mindset, een innerlijke sterke instelling en gericht handelen essentieel zijn voor persoonlijke groei en zelfontplooiing ligt ten grondslag aan de basis van haar internationale coaching. Haar motto is dan ook ‘Shift Your Mindset & Change your Story’. Het één staat immers niet los van het ander. Als de ondernemer het goed doet, doet het bedrijf het goed. Als je het als mens goed doet, zie je dat terug op de werkvloer en in je ontwikkeling.Angligène richt zich met name op zelfbewuste en ambitieuze vrouwen en mannen die het maximale uit hun leven willen halen. Met haar coaching, mentoring en trainingprogramma's zorgt zij ervoor dat jij met energie, in balans en vertrouwen vanuit een positieve mindset werkt aan je groei en ontwikkeling als individu en professional / ondernemer. Diversiteit is als belangrijke pijler en specialisme in haar programma’s verweven. Naast Nederlands zijn alle programma’s en trainingen ook in het Spaans en Papiaments beschikbaar.

Angligène werkt vanuit Amsterdam en omgeving en is te bereiken via:info@honigcoaching.nl

https://www.linkedin.com/in/anglig%C3%A8ne-servania-woods-b1383b31/


Peter Vossen, Trusted Advisor- en Persoonlijk Leiderschap Trainer, Coach en Intervisiebegeleider, met langjarige werkervaring in sales- en managementrollen in IT, Digital TV en Online Media. Peter heeft ruim 10 jaar ervaring als Trainer-Coach van professionals en is geregistreerd als Senior Practitioner bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Peter onderscheidt zich van andere coaches door zijn sales- en management achtergrond, waardoor hij een ervaren en betrouwbare sparringpartner is voor professionals op leidinggevend- of partnerniveau of zij die daartoe de ambitie hebben. Peter is gespecialiseerd in coachvragen op het gebied van persoonlijk leiderschap, trusted advisory, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, beïnvloeding, samenwerking, onderhandelen, conflictmanagement, timemanagement en work-life balance. Peter heeft al veel professionals geholpen om een beter inzicht in zichzelf in te krijgen, alsmede in het effect van hun gedrag op anderen. Dat leidde tot meer authenticiteit, meer werkplezier, een betere balans tussen privé en werk, een betere performance en presentatie en humor in de manier van werken. Het motto van Peter: ‘Wie goed zorgt voor zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling straalt dat ook uit naar anderen’. Peter geeft ook diverse trainingen op het gebied van (persoonlijk) leiderschapsontwikkeling en trusted advisory. Peter werkt vanuit Utrecht in heel Nederland. Peter is als volgt te bereiken: info@honigcoaching.nl.

Naast dit team werken we met een pool van professionals, die wij op basis van kennis en ervaring koppelen aan de betreffende hulpvraag.

Wilt u met een professional in contact komen of advies over de bij u passende coach, trainer, intervisiebegeleider of consultant? Stuur een mail naar info@honigcoaching.nl


Secretariaat

Irma Vogel 

 

 

 

 

Melina Meijer 
Olga van de Wetering
Voor de Agenda klik hier