Wie zijn wij?

Honig Coaching B.V. is in 2003 opgericht door voormalig advocaat-partner Rüna Honig en door de NOvA en vergelijkbare beroepsgroepen erkend als opleidingsinstituut. Onze missie is om middels coaching en training van 'practical skills' bij te dragen aan de professionalisering van de opleiding en begeleiding van de moderne jurist.

Tegenwoordig is het betrekkelijk normaal om een coach te hebben. Tien tot twaalf  jaar geleden was coaching binnen de juridische wereld echter relatief onbekend en had nog bijna niemand van het woord 'coach' gehoord. Rüna raakte geinspireerd door het fenomeen coaching en besloot er iets mee te gaan doen in haar eigen vak, de advocatuur. In eerste instantie deed ze dat nog naast haar werkzaamheden als advocaat, later fulltime. Want verandering was volgens haar hard nodig. De opleiding en begeleiding vond ze ouderwets en niet meer aansluiten bij de behoeften van deze tijd. Bovendien was er in de praktijk van de gemiddelde jurist volgens haar te weinig aandacht voor de zogeheten 'practical skills', ook wel 'soft skills' genoemd, zoals persoonlijke groei, timemanagement, stressmanagement, omgevingsbewustzijn, leiderschapsontwikkeling, communicatie en beinvloedingsvaardigheden, coachvaardigheden e.d.

Dit had in 2004 tot gevolg dat wij als eerste opleidingsinstituut een aanbod van specifieke coachingssprogramma's voor de advocatuur op de markt brachten. Revolutionair was in die tijd dat coaching door de NOvA werd erkend als onderdeel van het reguliere opleidingssysteem. Advocaten konden er dus studiepunten voor krijgen. Daardoor kon coaching uitgroeien tot een erkend en toegankelijk professionaliseringsinstrument.

Na verloop van tijd constateerden wij dat juristen in de praktijk voornamelijk tegen dezelfde problemen aanliepen. Wij ontdekten tijdens de coaching duidelijk een rode draad aan thema's. Dat heeft ons gestimuleerd om al onze kennis uit de coaching te verzamelen en daar vaardigheidscursussen van te  maken. Inmiddels heeft dat geresulteerd in een breed aanbod van coachingsprogramma's en vaardigheidscursussen voor de gehele juridische doelgroep. En dit aanbod wordt continue geactualiseerd met nieuwe trends.

We zijn een informele, kleine organisatie met korte lijnen en veel persoonlijk contact met onze klanten. Doordat wij onze kennis en kunde aan anderen ter beschikking stellen en graag samenwerken, zijn onze programma´s toch voor een grote groep juristen toegankelijk. Kenmerkend voor onze aanpak is de individuele benadering van opleidings,- en ontwikkelingsbehoeften, de focus op persoonlijke effectiviteit als vaardigheid en de vele bruikbare praktische tips en hulpmiddelen voor elke loopbaanfase.

Kwaliteit, klantvriendelijkheid,doelgerichtheid, pragmatisme en flexibiliteit zijn de kernwaarden van onze organisatie. Deze kernwaarden komen tot uitdrukking in de manier van werken, die gekenmerkt wordt door een op de praktijk toegesneden aanpak van hoog niveau en een prettig, direct contact met weinig bureaucratie en waarin klanten zich gehoord en gezien voelen en kunnen rekenen op de hoogste graad van confidentialiteit.

Voor de Agenda klik hier