Overig

Mediation en conflictbemiddeling

Doen jullie ook aan mediation en conflictbemiddeling? Het wordt ons vaak gevraagd. Mediation en meer in ruime zin conflictbemiddeling is een vorm van procesbegeleiding dat als product goed aansluit bij coaching. Onze ervaren advocaat, coach en MfN-registermediator, mr. Michaëla Kaaij, faciliteert mediation en conflictbemiddeling binnen samenwerkingsverbanden en zij wil u graag helpen om uw conflict op te lossen.

En laten we eerlijk zijn, goed samenwerken is niet zo gemakkelijk. Terwijl u het al druk heeft, zit die ene vraag in uw hoofd: is er voor mij nog een toekomst binnen dit samenwerkingsverband? Gaat dit eigenlijk wel de goede kant op met kantoor of liggen we op ramkoers? U kunt hier nachten van wakker liggen, maar meestal gebeurt er niets en is het wachten op de volgende golf van onrust.

Als u voor mediation of conflictbemiddeling kiest, gaat u zelf actief aan de slag. Wat speelt er allemaal in dit (dreigend) conflict, wat is voor u lastig, wat ziet u zichzelf dan doen, wat ziet u zichzelf niet doen, wat is uw eigen aandeel in dit conflict, wat is uw belang, wat is het belang van de ander, wat is uw gezamenlijk belang, wat wil de ander van u, wat heeft u nodig van de ander, wat wilt u de ander geven, welke stappen kunt u met de ander daarvoor zetten en wanneer? Zo zet u samen stappen op weg naar herstel van vertrouwen en voor een eigen of gezamenlijke toekomst en vindt u samen een (deel-) oplossing. Dit werkt vaak beter dan een opgelegde oplossing. U heeft elkaar nodig voor een gezond afscheid of een gezond samenwerkingsverband.

Kortom, een conflict overkomt u en een oplossing kiest u! Met als opbrengst meer werkplezier en een verbeterde teamgeest. Meer informatie? Neem contact op met Michaëla Kaaij: kaaij@honigcoaching.nl of (024) 32 459 37.

Klacht- en tuchtrecht

In onze coachingspraktijk hebben we regelmatig te maken met advocaten of andere juridische professionals, die verwikkeld zijn geraakt of dreigen te raken in een klacht- of tuchtrechtelijke procedure en met ons in vertrouwen willen klankborden over de aanpak daarvan.

Vaak wordt de klacht- en tuchtrechtprocedure als zeer belastend ervaren. Niet alleen in emotioneel opzicht. Door zelf het onderwerp te zijn van de klacht, vertroebelt ook de eigen juridische blik. Het is dan ook raadzaam om vroegtijdig hulp en (juridische) bijstand in te schakelen. Met deskundige begeleiding kan de klacht geanalyseerd worden en het verweer besproken. Zo ook de alternatieven. Denk hierbij aan mediation, conflictbemiddeling en/ of een verbetertraject met een coach om te leren hoe in de toekomst een klacht voorkomen kan worden.  

Michaëla Kaaij, onze ervaren advocaat, coach en MfN-registermediator, faciliteert de mogelijkheid van coaching en bijstand voor juridische professionals die hiermee te maken krijgen en is uw vertrouwenspersoon in een lastig en soms ook pijnlijk traject. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, Disciplina. Meer informatie? Neem contact op met Michaëla Kaaij: kaaij@honigcoaching.nl of (024) 32 459 37.

Voor de Agenda klik hier