Pers en publicaties

Persberichten en publicaties over Honig Coaching

Bijdrage magazine Mr.

Maandelijkse bijdrage van Rüna Honig met de coachtip van de maand. https://www.mr-online.nl/author/runa/    

 LinkedIn                                                                                                                                             

Vanaf medio 2018 deelt Rüna op verzoek van haar klanten de tips en tricks uit haar coachings-en  traningspraktijk met een geselecteerde groep juristen. Het doel hiervan is om een breder juridisch publiek daarvan te laten profiteren.  https://www.linkedin.com/in/r%C3%BCna-honig-aa1876161/                              

Rüna heeft een bijdrage geleverd aan het boek: 'De tien geboden voor de advocaat-stagiair' (uitgeverij Celsus) van Michel Knapen en Linda van der Ham. Dit boek is een must voor iedereen die begint in de advocatuur. De bijdrage van Rüna 'zichtbaarheid en omgevingsbewustzijn' gaat over politieke finetuning en jezelf succesvol positioneren.

Op het Landelijk Juridisch Jaarcongres d.d. vrijdag 29 januari 2016 (VU Amsterdam) met als thema: ''de jurist en de academische juridische opleiding in de 21e eeuw.'', heeft Rüna een lezing gehouden over de T-shaped lawyer. Zij heeft met name benadrukt dat vertrouwen het nieuwe wapen wordt van de jurist moderne stijl en dat het om die reden nodig is dat de nadruk komt te liggen op het opleiden en trainen van 'soft skills', waarmee de jurist dit vertrouwen van zijn omgeving kan verdienen. Ook heeft Rüna het belang van politieke- en coachvaardigheden benadrukt als nieuwe tools van de jurist om beter in te tunen op wat de omgeving nodig heeft om tevreden te zijn.

Interviews

Het begon ooit met een interview van Runa in het advocatenblad in 2003! Bijna niemand in de juridische wereld wist toen wat coaching was.

‘Forse groei in coaching van juristen’ met bijdrage van R. Honig, Mr. 9 2017

Inhoud is niet meer genoeg, Mr. 6/7, 2012

Een goede patroon wordt geboren, Advocatenblad, 26 - 3- 2010

Intervisie nuttig voor juristen? Mr. nr juni/juli 2008

Groeien met een coach, NRC handelsblad 16 februari 2008

Iedereen aan de coach, intermediair orientatiegids voor professionals 2008

De opmars van het vrouwenkantoor mr nr. 12 december 2007

Weg uit de advocatuur, intermediair 7 november 2007

De starter en de personal coach, nobiles, nr 5 2007

Coaching door patroons in opmars, Mr. december 2006

Coaching: een nieuwe uitdaging voor de advocatuur
 

Metaalmoe, interview met R. Honig

'Geleden heb ik. Niet geleefd, maar overleefd. Ik werd op mijn 24ste in het diepe gegooid bij CMS Derks Star Busmann. Ik dacht veel te weten, maar in de praktijk viel dat toch tegen. Je voelt je doodeenzaam, niemand heeft tijd voor je. Urenschrijven,"wij zijn geweldig", 'niemand verliest hier ooit een zaak", daar is iedereen mee bezig. Ik dus ook. Binnen een paar jaar had ik beursgenoteerde klanten, begeleidde bijvoorbeeld reorganisaties bij Stork. Ik werd "de succesvolle vrouw" en gedroeg me ook zo, passend bij mijn imago en dat van het kantoor. Maar zoiets past niet bij mij, ik begon isolatiegedrag te vertonen. Want als er wel eens iets fout gaat, durf je daar niet over te praten. Mijn patroon deed zijn best, maar hij had hetzelfde kunstje geleerd. En zo gaat dat maar door. 'Begeleiding' is vaak: rode strepen in je postboek. "Waardeloze brief', grote rooie kras erdoor. "Moet anders". Maar hoe? Vind het maar uit. Advocaten moeten winnen, van begeleiden weten ze doorgaans weinig. Zo'n advocatenmaatschap staat bol van de verborgen regels. Niemand vertelt je wat die zijn. Later zette ik als partner voor Van Riet Associées een kantoor in Amersfoort op. Werken, werken. Privé werd ik nog wel aardig gevonden, maar professioneel was mijn bijnaam "Rancuna". Plotseling besefte ik: ik ben acteur in het verkeerde toneelstuk. Toen heb ik, metaalmoe van al dat zinloze geren en gevlieg, Honig Coaching B.V. opgericht. Om jonge advocaten te coachen in het vak en de kantoorcodes, en bij het evenwichtig uitstippelen van een carrière. Binnen de balie is begeleiding inmiddels een hot item, want de grote kantoren zien wel dat talent verkommert als ze het niet koesteren. Nu heb ik die grote kantoren als klant. Dat geeft écht voldoening.'  Citaat uit interview: Quotepro, november 2004

Interview met R. Honig in de legal letter van Voxius
speciale uitgave voor het jongebaliecongres 2004

De personal coach vraagt: Wat denk jezelf?
Trouw, 17-6-2004

Coachen van stagiaires
Advocatenblad, 19-9-2003

NIEUWS OVER COACHING

Werkgerelateerde coaching is effectief, blijkt uit onderzoek

Na de eerste meta-studie over coaching in 2014 is er nu een tweede meta-studie (Jones, 2015) verschenen over de effectiviteit van werkgerelateerde coaching. In deze metastudie (17 onderzoeken) is er specifiek gekeken naar hoe coaching plaatsvindt in de werkomgeving en wat het positieve effect daarvan is op werkgerelateerde uitkomsten zoals motivatie (affectieve uitkomsten), het leren van nieuwe vaardigheden (skill-based) en de prestaties op het werk (individual- level results).

Conclusie

De meta-studie laat zien dat coaching een goede manier is om zowel de vaardigheden van medewerkers alswel hun prestaties op de werkvloer te verbeteren. Verder laat deze studie zien dat coaching reeds effectief kan zijn met korte trajecten, ondersteund met moderne communicatiemiddelen. Met dit inzicht kunnen organisaties op veel grotere schaal coaching beschikbaar stellen voor hun medewerkers, zodat zij beter gaan presteren en daarmee een sterkere concurrentiepositie opbouwen. Bron: ‘The effectiveness of workplace coaching: A meta-analysis of learning and performance outcomes from coaching’ (2015). R.B. Jones, S.A Woods and Y.R.F. Guillaume. Journal of Occupational and Organizational Psychology.

Meer weten? Neem contact op