Vaardigheidscursussen

Op deze pagina geven wij u achtergrondinformatie over onze vaardigheidscursussen- en trainingen.

Waarom vaardigheden? Omdat de markt vraagt om breed ontwikkelde en vaardige juristen, de zogeheten T-shaped lawyers. 
Alleen vakinhoudelijk deskundig zijn volstaat in dit nieuwe tijdperk niet meer. De cliënt, de interne of externe opdrachtgever, de stakeholder, de burger, ze zijn mondig en stellen eisen. Ze verwachten meer expertise van u dan alleen juridsche kennis en u wordt geacht vanuit verschillende perspectieven naar een casus te kunnen kijken. De toegevoegde waarde van een jurist schuilt vooral in een combinatie van inhoudelijke expertise en 'practical skills'. Het gaat hierbij vooral om vaardigheden als persoonlijk leiderschap, goed organiseren en plannen, efficient met tijd omgaan, stressbestendigheid, doelgericht communiceren, overtuigingskracht, persoonlijk gezag en invloed, strategisch en politiek adviseren, zichtbaarheid, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, leiderschapsontwikkeling, coachvaardigheden e.d.

Helaas is er op dit gebied nog veel werk te verrichten. De opleiding loopt achter en in organisaties zelf is de kennis en kunde vaak niet aanwezig om juristen op een moderne manier op te leiden en begeleiden. Het coachen en trainen van wat wij 'practical skills' noemen staat juist in onze programma's centraal. Wij dichten de kloof tussen de kennis en de praktijk en geven u de tools om in uw eigen werkomgeving op een nieuwe en eigentijdse manier invloed uit te oefenen.

Ons aanbod
Ons aanbod richt zich op de navolgende peilers: leiderschapsskills, begeleidings- en coachvaardigheden, persoonlijke effectiviteit, beïnvloedingsvaardigheden en trusted advisory.
De meeste cursussen en trainingen zijn onder diverse benamingen en varianten te vinden op de actuele cursusagenda van de open inschrijving. Regelmatig geven wij onze cursussen op open inschrijving in samenwerking met één van onze partners. Het accent van onze vaardigheidsprogramma's ligt echter op de incompanymarkt.

Begeleidings-en coachvaardigheden, leiderschapsskills
In een moderne, servicegerichte organisatie is de communicatie goed gestroomlijnd om de opdrachtgever optimaal te kunnen bedienen. Dat betekent dat personeel goed moet worden aangestuurd. Bovendien stelt de jonge generatie juristen meer eisen aan hun opleiding en begeleiding. Ze willen zich ontwikkelen en ze willen gecoacht worden. Gegeven onze bijzondere expertise op het gebied van leidinggeven, begeleiden en coachen in een juridische werkomgeving kunnen cursussen rondom deze thema's dan ook niet uitblijven. De dagcursussen/trainingen praktisch leidinggeven en coachend begeleiden, succesvol coachen en aansturen alsmede effectief coachen en begeleiden richten zich vooral op het ontwikkelen van praktische vaardigheden zoals coachen, instrueren, delegeren en feedback geven bij juridische professionals in een begeleidende of leidinggevende rol. Specifiek voor de patroon in de advocatuur bestaat deze cursus in de variant van de patroonscursus. Er bestaat ook een variant waarin de focus specifiek ligt op de coachvaardigheden: coachend begeleiden. Deze cursus is ook geschikt voor mentoren en interne coaches. Een verdiepingstraining voor professionals die hun coachvaardigheden willen bijhouden en/of aanscherpen nemen wij eens in de zoveel tijd in ons cursusaanbod op.

Nieuw is de coachingvaardigheden basics variant. Coaching past in deze moderne tijd van gelijkwaardigheid en zelfsturing en is daardoor ook breed toepasbaar. Dit is een basiscursus coachen, in brede zin toepasbaar, dus niet alleen in personeelsrelaties, maar ook in de context van klanten, collega's of intervisie.

De genoemde cursussen/trainingen worden op open inschrijving gegeven en zijn daarnaast ook in diverse incompany-varianten in te kopen. Wij maken dan op maat een trainingsprogramma, waarbij u kunt kiezen uit een aantal à la carte onderwerpen. Afhankelijk van de leerdoelstellingen bepaalt u in overleg met ons op welke onderwerpen u het accent wilt leggen en of u een dagcursus of een tweedaagse cursus wenst.

Persoonlijke effectiviteit 
In de praktijk wordt de aanwezigheid van de vaardigheden die iemand effectief maken vaak ten onrechte verondersteld. Veel juristen worden in hun functioneren belemmerd door eigen valkuilen en ontwikkelen zich dan ook niet echt op dit vlak, waardoor ze hun potenties onvoldoende kunnen benutten. Onze cursussen/trainingen helpen u om op dit vlak wel verder te komen in uw ontwikkeling.

Voor wie zich in korte tijd alle belangrijke thema´s rondom persoonlijke effectiviteit eigen wil maken, zijn de cursussen persoonlijke effectiviteit deel 1 en deel 2 geschikt. Deze cursussen kunnen los van elkaar worden gevolgd en in willekeurige volgorde. De cyclus richt zich vooral op de basisvaardigheden die nodig zijn om succesvol te functioneren en persoonlijke invloed te vergroten, zoals bijvoorbeeld: efficiënt en georganiseerd werken, focusmanagement, verantwoord omgaan met de digitale middelen, doelgericht communiceren en beïnvloeden, overtuigen, profileren, functioneel met stress omgaan, grensvaardigheid, politieke lenigheid, jezelf kunnen coachen, zelfkennis en een goede work/life balance. U leert te sturen op eigen gedrag en de effecten daarvan en versterkt uw vaardigheden om effectief en efficient te werken. Er wordt een groot aantal praktijktips overgedragen, waarmee u ook na de cursus kunt blijven oefenen. Onder onze persoonlijke effectiviteitscursussen vallen ook de specifieke time-en stressmanagementcurssussen, al jaren de meest populaire cursussen met een hoge actualiteitswaarde en vele praktische tips toegesneden op de juridsiche praktijk (350 praktijktips). Een online versie van de cursus timemanagement wordt aangeboden binnen ons e-learningplatform van The Practical Lawyer Online. Raadpleeg daarvoor de website www.thepracticallawyeronline.nl.

De cursus persoonlijke effectiviteit deel 1 en 2 bieden wij ook aan in de vorm van een tweedaagse praktijktipcursus voor de beginnend jurist (met 500 praktijktips). Deze cursus geeft meteen een boost aan de loopbaan van de beginnend jurist en versterkt zijn zelfvertrouwen en motivatie. Een win-win-situatie voor zowel de organisatie als de jurist zelf, want een goed begin is het halve werk! De cursus kan eenvoudig in een bestaand opleidingsprogramma worden ingepast en leent zich daarom goed voor een training inhouse.

Beïnvloedingsvaardigheden
Het effect wat u hebt als jurist heeft vooral te maken met hoe u beïnvloedt en overtuigt en veel minder met uw kennis en kunde. Meer rendement halen uit uw vak betekent vooral werken aan uw persoonlijke invloed, impact, overtuigingskracht en stijl van adviseren. Maar ook uw vermogen om met macht om te gaan, in een krachtenveld te opereren en uzelf te profileren zijn belangrijke peilers voor een succesvolle loopbaan. De gemiddelde jurist komt niet goed uit de verf doordat hij het belang van dit soort zaken niet voldoende onderkent en daardoor ook in zijn advisering steken laat vallen. Wij leren u de tools waarmee u het beste uit uzelf kunt halen waardoor u de carrière en klanten krijgt die u verdient.

In onze basiscursussen/trainingen die u onder verschillende benamingen in ons programma-aanbod aantreft met steeds net het accent op een ander onderwerp, leert u hoe u in wisselende situaties met overwicht kan communiceren en meer invloed kan uitoefenen. Persoonlijke autoriteit, impact en gezag zijn hierbij de sleutelwoorden, maar ook het kunnen lezen van de omgeving, de gunfactor en slimme overtuigingsstrategieën passeren de revue. Binnen ons e-learning platform van The Practical Lawyer Online is tevens een online cursus beinvloeden opgenomen. Raadpleeg daarvoor de website www.thepracticallawyeronline.nl.

De trusted advisor
De betrouwbare persoon die advies geeft dat van waarde is voor zijn klanten en opdrachtgevers. Het is de nieuwe trend in een tijdperk van grote veranderingen en innovatie binnen de juridische wereld. De trusted advisor wordt gezien als de sleutel tot professioneel succes in een sterk concurrende markt. Hij ontstijgt het niveau van de 'gewone' jurist door een combinatie van karakter, inhoudelijke skills en soft skills. Hij drijft op vertrouwen en hechte relaties met zijn klanten en opdrachtgevers. Nieuw is dan ook de cursus De trusted advisor en customer intimacy, waarin u wordt geleerd hoe u trusted advisor kunt worden en daarmee onderscheidende waarde kunt creëren. Helemaal van nu!

Het accent in al onze cursussen en trainingen ligt op de overdracht van praktijktips door onze docenten die zelf uit de praktijk komen. Nergens krijgt u zoveel tips en tools aangereikt, die zo makkelijk toepasbaar zijn in uw praktijk. De meeste cursussen/trainingen kunnen ook in combinatie met een individueel coachingsprogramma worden gevolgd. Kiest u voor een incompany-variant, dan kunt u in overleg met ons uw eigen training samenstellen los of als totaalpakket in combinatie met een coachings-of trainingsprogramma voor uw medewerkers.

 

Voor de Agenda klik hier