Coaching algemeen


Coaching algemeen

Je wilt gecoacht worden ter ondersteuning van jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling, je wilt zelf leren coachen of wilt over de coachingsmogelijkheden geïnformeerd worden als werkgever. Op deze pagina en de volgende twee pagina’s tref je hierover informatie aan.

Waarom coaching?

Coaching is een instrument dat past in de moderne tijd gericht op zelfsturing en zelfontwikkeling. Elke professional zou eigenlijk gecoacht moeten worden en/of anderen coachen. Coaching is bovendien interessant voor de juridische praktijk als moderne soft skill van de T-shaped lawyer, die kennis van het recht combineert met vaardigheden en kennis van andere disciplines. Een coachende benadering van je relaties kan bijvoorbeeld je positie als trusted advisor of legal coach verstevigen. Professionals in het topsegment sparren graag op gelijkwaardig niveau en coaching is daarvoor de tool bij uitstek. Preventive law heeft de toekomst. Door een coachende benadering van een probleem richt je je meer op de gewenste uitkomst en wordt het juridische aspect onderdeel van een groter geheel. Ook vanuit dat perspectief bezien kan coaching een bijdrage leveren. Aanleiding genoeg om je in coaching te verdiepen dus.

Maar coaching is natuurlijk vooral bekend als arbeidsgerelateerd ontwikkelingsinstrument voor professionals. Coaching werkt, dat is een ding wat zeker is. Je gaat er beter van functioneren en je zelfvertrouwen en vaardigheden nemen toe, zo blijkt uit diverse onderzoeken naar de effectiviteit van coaching. Zie daarvoor: https://www.nobco.nl/over-nobco/onderzoek-wetenschap.

Uitgangspunten en visie op coaching 

Zo snel mogelijk overbodig
Wij zien coaching als een eigentijds instrument om professionals beter en effectiever te laten functioneren, met meer zelfvertrouwen. Onze coaches hanteren daarbij het principe dat ze zich zo snel mogelijk overbodig maken in jouw (werk)leven door jou te leren jezelf te coachen.

Persoonlijk leiderschap
Als professional komt er veel op je af. Hoe je daarmee omgaat hangt af van je vermogen om zelf in de driver’s seat plaats te nemen en je daarbij te richten op de zaken waarop je invloed kunt uitoefenen. Succesvol en gelukkig zijn is vooral een kwestie van persoonlijk leiderschap: de vaardigheid om jezelf te leiden en richting te geven. Persoonlijk leiderschap is zelfmanagement. Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van onze coaching.

Organisatiesensitiviteit en omgevingsbewustzijn
Onze coaches besteden veel aandacht aan de invloed van de omgeving, de zogeheten ‘informele organisatie’, het systeem waarvan je als professional deel uit maakt met al zijn dynamiek en politieke verhoudingen. Jou wordt geleerd bewustwording te ontwikkelen op de processen die zich tussen mensen in organisaties afspelen en hoe deze effectief kunnen worden beïnvloed. Dit geldt zowel voor de organisatie waarbinnen jijzelf werkzaam bent, als ook voor de eventuele klantomgeving waarbinnen jij als professional opereert.

Praktijkgericht
Praktische hulpmiddelen en tips zijn het stokpaardje van Honig Coaching en deze staan dan ook centraal in de meeste coachingsprogramma’s. Deze praktische tools worden door jou als professional geoefend in de praktijk, zodat jij je op eigen kracht leert ontwikkelen.

De meest voorkomende coachvraagstukken in de juridische praktijk (in willekeurige volgorde)

 • Timemanagementproblemen. Geen regie over je dag, moeite met tijdschrijven, veel tijd verspillen, tijd niet goed kunnen inschatten, alles op het laatst doen, toezeggingen niet nakomen, geen dagplanning maken, alles meteen doen wat erop je af komt (urgentieverslaving), moeite om prioriteiten te stellen, de verwachtingen niet goed managen
 • Problemen met de focus. Veel behoefte aan afleiding, moeilijk kunnen concentreren, vaak op de telefoon zitten, vaak laten storen en onderbreken, veel schakelen tussen verschiilende taken, ontevreden naar huis gaan met onafgemaakte taken, moe van prikkels enz.
 • Werk-en prestatiedruk, stress en overbelastingsproblemen. Te hard en lang doorwerken, slechte werk/privé-balans, te grote workload, overachieven, aan de verwachtingen willen voldoen, stress en druk ervaren in bepaalde situaties, moeite hebben met deadlines, stress door onverwacht werk of spoedwerk enz.
 • Perfectionisme en onzekerheid. Twijfelen aan jezelf en aan je kennis en kunde, het is nooit goed genoeg, veel eisen van jezelf, constant vergelijken met anderen, vermijdingsgedrag, besluiteloosheid, angst om te falen, angst om door de mand te vallen.
 • High potential-ambities. De weg naar de maatschap, leidinggevende functie. Hoe kom ik daar? Wat wordt mijn strategie? Hoe vlieg ik dat politiek slim aan?
 • Kantoorpolitiek. De apenrots begrijpen, toegang tot de informele macht krijgen, relatienetwerken, politiek plan maken om doelen te bereiken enz.
 • Leiderschapsontwikkeling. Aansturen van personeel, leidinggeven aan een team, coachvaardigheden, delegeren, motiveren, leidinggeven op afstand enz.
 • Persoonlijke valkuilen in werk.  Bv. uitstelgedrag, moeite hebben met autoriteit, te emotioneel reageren enz.
 • Profileren en zichtbaarheid. Onderscheidende waarde, personal branding. Waar ben ik goed in? Hoe kan ik mezelf verkopen? Hoe maak ik mezelf in de organisatie concreet zichtbaar?
 • De Generatie Next. Problematiek van de Generatie Y en Z, binden en boeien van jonge professionals, wat vinden ze belangrijk, hoe voorkom je dat ze vroegtijdig weggaan? enz.
 • Onvoldoende grenzen stellen. Geen nee durven zeggen, constant pleasen, eigen behoeften negeren, slecht voor jezelf zorgen, de verwachtingen van de omgeving niet goed managen.
 • Piekeren en negatief denken. Negatieve gedachten over jezelf en je functioneren hebben, hoofd staat altijd op ‘aan’. 
 • De adviseur 3.0/ T-shaped Lawyer. Hoe krijg je vertrouwen van je stakeholders en klanten? Trusted advisory, customer intimacy, klantgerichtheid, businesswise meedenken, strategisch denken, nieuwe vaardigheden enz.
 • Communicatieve vaardigheden. Gespreksvaardigheden, dominant leidend communiceren, in the lead zijn, relatie met leidinggevenden enz.
 • Gezag en invloed. Hoe krijg ik gezag en draagvlak bij de klant (intern of extern), hoe krijg ik mijn adviezen geaccepteerd, omgaan met tegenspel, weerstand enz.?
 • Reflectie op carrière en loopbaanvragen. Blijf ik of kies ik voor een ander kantoor/bedrijf? Ga ik voor de maatschap? Wil ik nog wel advocaat/bedrijfsjurist blijven? Ga ik voor mezelf beginnen?
 • Zingevingsvragen. Dertigersdilemma: wat wil ik echt, wat moet ik kiezen? Wat is echt belangrijk in deze fase? Waar krijg ik energie van? Wat past niet meer bij mij? Wat maakt dat ik mijn motivatie kwijt ben? enz.
 • Praktische vaardigheden voor de praktijk. Adviseren, beïnvloeden, overtuigen, gezag en impact enz.
 • Businessdevelopment. Relatiebeheer, praktijkopbouw, businessplan maken enz.
 • Omgaan met lastige cliënten, wederpartijen en rechters. Een wederpartij die zich onbehoorlijk gedraagt, een cliënt die veel te veel tijd vraagt.

Over Ons

Honig Coaching B.V.  faciliteert coaching in de ruimste zin des woords. We coachen zelf en we leren anderen coaching inzetten op de werkplek. Dat is ons speerpunt en het hart van onze expertise.

Vestigingen Honig Coaching
Locatie Utrecht (hoofdlocatie)
Ramstraat 23
3581 HC Utrecht

Locatie Nijmegen
St. Annastraat 198 G
6525 GX Nijmegen

Locatie Amsterdam
Jan Luijkenstraat 102
1071 CV Amsterdam

Overige gegevens 
Honig Coaching B.V. te Utrecht
ABN AMRO Bank
IBAN: NL81 ABNA 0539 7951 78 en
IBAN: NL38 ABNA 053 2598 261
BIC: ABNANL2A
Kvk Honig Coaching B.V.: 30148624
BTW-nummer: NL806971423B01

Doelgroepen

Honig Coaching B.V. is een gecertificeerd opleidingsdienstverlener voor juristen. Deelnemers kunnen na het afronden van een coachingsprogramma of (online) cursus/training dan wel na deelname aan een intervisiebijeenkomst bij Honig Coaching B.V. en/of bij haar bedrijfsonderdelen The Practical Lawyer Online en Lawyers2meet opleidingspunten ontvangen voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en andere juridische of aanverwante beroepsgroepen.

Contactgegevens

Honig Coaching B.V.

Ramstraat 23 (secretariaat en correspondentieadres)
3581 HC Utrecht
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.honigcoaching.nl
E: info@honigcoaching.nl

Lawyers2meet
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.lawyers2meet.nl
E: info@lawyers2meet.nl

The Practical Lawyer Online
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.thepracticallawyeronline.nl
E: info@thepracticallawyeronline.nl