Disclaimer algemeen


Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Deze website is een product van Honig Coaching B.V., verder te noemen ‘HC’. HC accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, of door informatie aangeboden op de website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de nieuwsbrieven, de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan HC en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor het hieronder aangegeven persoonlijk gebruik, mag niets van de website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van HC.

Je mag op deze website gepubliceerd materiaal, waaronder de nieuwsbrieven of in andere vorm uitgegeven tips of content ten behoeve van cursussen en bijeenkomsten, kopiëren, afdrukken of downloaden of voor je eigen persoonlijk gebruik beschikbaar stellen, op voorwaarde dat je de auteur en de bron vermeldt waaruit de kopie is genomen en je de papieren of digitale kopieën niet wijzigt van enig materiaal dat je op welke manier dan ook hebt gekopieerd, afgedrukt of gedownload en je gebruikt geen illustraties, foto's, video´s, audiosequenties of andere afbeeldingen, los van eventuele begeleidende tekst.

HC spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. HC behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. Behoudens deze disclaimer is HC niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. HC behoudt zich het recht voor om jou zonder kennisgeving de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

Voor de prijzen die op de website staan vermeld geldt dat HC streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met HC te mogen claimen of te veronderstellen.

HC behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is HC niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Virussen en compatibiliteit

HC heeft de nodige stappen genomen om computervirussen te detecteren, maar kan niet garanderen dat de website vrij is van storingen, defecten, bugs en virussen; of dat de website op elk moment correct en zoals verwacht zal werken. HC is niet aansprakelijk voor verlies of schade die ontstaat als gevolg van een virus, inclusief maar niet beperkt tot gedistribueerde denial-of-service-aanvallen of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of andere materialen kan infecteren.

Je bent verantwoordelijk voor het configureren van jouw informatietechnologie en computerprogramma's om toegang te krijgen tot de website en om deze te beschermen met je eigen antivirussoftware, firewalls en andere technische maatregelen. HC geeft geen garanties met betrekking tot de compatibiliteit van de website met jouw informatietechnologie en computerprogramma’s.

Je mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, keystroke loggers, spyware, adware en/of enige andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercodes te introduceren, die ontworpen zijn om de werking van enige computersoftware of hardware te beïnvloeden, of wat anders kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

Over Ons

Honig Coaching B.V.  faciliteert coaching in de ruimste zin des woords. We coachen zelf en we leren anderen coaching inzetten op de werkplek. Dat is ons speerpunt en het hart van onze expertise.

Vestigingen Honig Coaching
Locatie Utrecht (hoofdlocatie)
Ramstraat 23
3581 HC Utrecht

Locatie Nijmegen
St. Annastraat 198 G
6525 GX Nijmegen

Locatie Amsterdam
Jan Luijkenstraat 102
1071 CV Amsterdam

Overige gegevens 
Honig Coaching B.V. te Utrecht
ABN AMRO Bank
IBAN: NL81 ABNA 0539 7951 78 en
IBAN: NL38 ABNA 053 2598 261
BIC: ABNANL2A
Kvk Honig Coaching B.V.: 30148624
BTW-nummer: NL806971423B01

Doelgroepen

Honig Coaching B.V. is een gecertificeerd opleidingsdienstverlener voor juristen. Deelnemers kunnen na het afronden van een coachingsprogramma of (online) cursus/training dan wel na deelname aan een intervisiebijeenkomst bij Honig Coaching B.V. en/of bij haar bedrijfsonderdelen The Practical Lawyer Online en Lawyers2meet opleidingspunten ontvangen voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en andere juridische of aanverwante beroepsgroepen.

Contactgegevens

Honig Coaching B.V.

Ramstraat 23 (secretariaat en correspondentieadres)
3581 HC Utrecht
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.honigcoaching.nl
E: info@honigcoaching.nl

Lawyers2meet
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.lawyers2meet.nl
E: info@lawyers2meet.nl

The Practical Lawyer Online
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.thepracticallawyeronline.nl
E: info@thepracticallawyeronline.nl