Overige diensten


Overige diensten

Het faciliteren van coaching in de ruimste zin des woords is het hart van onze expertise. We coachen zelf en we leren anderen coaching inzetten op de werkplek.

De overige diensten die wij aanbieden zijn nauw met coaching verweven en liggen in het verlengde daarvan: het trainen van vaardigheden (ook afstandsonderwijs) en intervisie. Intervisie zien wij als groepscoaching: de groep coacht elkaar.

Vaardigheden

Hieronder geven wij toelichting op onze vaardigheidscursussen- en trainingen.

Alleen vakinhoudelijk deskundig zijn volstaat in dit nieuwe tijdperk niet meer. De cliënt, de interne klant, de stakeholder, de burger, ze zijn mondig en stellen eisen. Ze verwachten meer expertise van jou dan alleen juridische kennis en je wordt ook nog eens geacht vanuit verschillende perspectieven naar een casus te kunnen kijken. De toegevoegde waarde van een jurist schuilt vooral in een combinatie van inhoudelijke expertise en 'practical skills'. Het gaat hierbij vooral om vaardigheden als persoonlijk leiderschap, goed organiseren en plannen, efficiënt met tijd omgaan, stressbestendigheid, doelgericht communiceren, overtuigingskracht, persoonlijk gezag en invloed, strategisch en politiek adviseren, zichtbaarheid, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, leiderschapsontwikkeling, coachvaardigheden e.d.

Helaas is er op dit gebied nog veel werk aan de winkel. De opleiding loopt achter en in organisaties zelf is de kennis en kunde vaak niet aanwezig om juristen op een moderne manier op te leiden en te begeleiden. Het coachen en trainen van wat wij 'practical skills' of ‘soft skills’ noemen staat in onze programma’s juist centraal. Wij dichten de kloof tussen de kennis en de praktijk en geven jou de tools om in je eigen werkomgeving op een nieuwe en eigentijdse manier invloed uit te oefenen.

Ons aanbod

Ons aanbod richt zich op de navolgende peilers: leiderschapsskills, persoonlijke effectiviteit en persoonlijke vaardigheden, trusted advisory.

Je kunt bij ons op vier manieren met deze vaardigheden aan de slag gaan:

 • een individueel trainingsprogramma volgen
 • een onlinecursus doen (zie ook www.thepracticallawyeronline.nl)
 • een groepscursus of training volgen
 • incompany (op aanvraag)

Direct naar aanbod en agenda

Het accent in al onze cursussen en trainingen ligt op de overdracht van praktijktips door onze docenten die meestal in dezelfde of een vergelijkbare praktijk werkzaam zijn geweest. Nergens krijg je zoveel tips en tools aangereikt, die zo makkelijk toepasbaar zijn. Kies je als organisatie voor een incompany-variant, dan kun je in overleg met ons je eigen training samenstellen.

Leiderschapsskills: begeleidings-en coachvaardigheden

In een moderne, servicegerichte organisatie is de communicatie goed gestroomlijnd om interne en externe opdrachtgevers optimaal te kunnen bedienen. Dat betekent dat personeel goed moet worden aangestuurd. Bovendien stelt de jonge generatie juristen meer eisen aan hun opleiding en begeleiding. Ze willen zich ontwikkelen en gecoacht worden. Gegeven onze bijzondere expertise op het gebied van leidinggeven, begeleiden en coachen in een juridische werkomgeving kunnen programma’s rondom deze thema's dan ook niet ontbreken. Het accent van ons aanbod ligt op het ontwikkelen van praktische vaardigheden bij juridische professionals in een begeleidende of leidinggevende rol. We leren ze bijvoorbeeld op hulpvragen coachen, goed inhoudelijk begeleiden en feedback geven. Ook is er specifiek aandacht voor de ontwikkeling van skills bij advocaten die patroon worden of al zijn en zich in dit verband verplicht moeten scholen of bijscholen.

De cursussen/trainingen praktisch leidinggeven en coachend begeleiden alsmede effectief coachen en begeleiden richten zich op het ontwikkelen van coachvaardigheden bij juridische professionals in een begeleidende of leidinggevende rol. Deze cursussen zijn ook geschikt voor mentoren en interne coaches. Specifiek voor de patroon in de advocatuur bestaat deze cursus in de variant van de patroonscursus. Typerend voor deze cursussen is de overdracht van vooral praktische kennis. Deze wordt alom gewaardeerd vanwege de uitgebreide documentatie en handige praktijktips. Bv. Wat doe je met een stagiaire die onzeker is? Hoe kun je nu een zaak inhoudelijk goed begeleiden? Welke ontwikkelingsfasen maken professionals door? Wat zijn succesfactoren van een goede begeleiding?

Coaching past in deze moderne tijd van gelijkwaardigheid en zelfsturing en is daardoor ook breed toepasbaar. De coachvaardigheden basics variant is een basiscursus coachen in brede zin toepasbaar, dus niet alleen in personeelsrelaties, maar ook in de context van klanten, collega's of intervisie.

Het cursusaanbod leiderschapsskills

 • patroonscursus nieuwe stijl (specifiek voor patroons in de advocatuur) (1 of 2 daagse)
 • basistraining Effectief coachen en begeleiden in de juridische praktijk (senior medewerkers, interne coaches en mentoren, HRM) (1 of 2 daagse)
 • basistraining Praktisch leidinggeven en coachend begeleiden (hogere echelon) (1 of 2 daagse)
 • basistraining Coaching basics voor juristen (voor trusted advisors, praktijkbegeleiders, interne coaches en iedereen die geïnteresseerd is in coaching binnen een juridische context (1 daagse).
 • de patroon: individuele (opfris)cursus voor het patronaat (individueel programma)
 • de jurist als coach (individueel programma)

De genoemde cursussen/trainingen worden op open inschrijving gegeven en zijn daarnaast ook incompany in te kopen. Wij maken dan op maat een trainingsprogramma, waarbij je kunt kiezen uit een aantal à la carte onderwerpen. Afhankelijk van de leerdoelstellingen bepaal je in overleg met ons op welke onderwerpen je het accent wilt leggen.

Het cursusaanbod persoonlijke effectiviteit en persoonlijke vaardigheden

Je kunt als jurist belemmerd worden in je functioneren door persoonlijke valkuilen en een gebrek aan vaardigheden. Het negatieve effect daarvan wordt vaak onderschat, waardoor potenties onvoldoende worden benut. Onze cursussen/trainingen helpen je om op dit vlak wel verder te komen in je ontwikkeling.

Het cursusaanbod

Voor wie zich in korte tijd alle belangrijke thema´s rondom persoonlijke effectiviteit eigen wil maken, zijn onze online cursussen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en persoonlijke vaardigheden geschikt. Dit zijn geen webinars, maar actieve zelfcoachingsprogramma’s. Deze cursussen kunnen los van elkaar worden gevolgd en richten zich vooral op de basisvaardigheden, die nodig zijn om succesvol te functioneren en je persoonlijke invloed te vergroten. Voorbeelden:  efficiënt en georganiseerd werken, functioneel met stress omgaan, grensvaardigheid, politieke lenigheid, jezelf kunnen coachen, zelfkennis en een goede work/life balance.

Je leert te sturen op eigen gedrag en de effecten daarvan en versterkt je vaardigheden om effectief en op een evenwichtige, gezonde manier te werken. Er wordt een groot aantal praktijktips overgedragen, waarmee je ook na de betreffende cursus kunt blijven oefenen. Je kunt onze online cursussen volgen via het e-learningplatform van The Practical Lawyer Online. Raadpleeg daarvoor de website www.thepracticallawyeronline.nl. De cursussen staan ook vermeld in de agenda

Het cursusaanbod persoonlijke effectiviteit en persoonlijke vaardigheden (overig)

 • basistraining effectief beïnvloeden en overtuigen in de juridische praktijk (1 of 2 daagse)
 • basistraining de Wetten van Cialdini (dagdeel of 1 daagse)
 • persoonlijk leiderschap en stakeholdermanagement in de juridische praktijk (individueel programma)
 • compact-coachingsprogramma praktische beïnvloedingsvaardigheden (individueel programma)

De genoemde trainingen worden op open inschrijving gegeven en zijn daarnaast ook incompany in te kopen. Wij maken dan op maat een trainingsprogramma, waarbij je kunt kiezen uit een aantal à la carte onderwerpen. Afhankelijk van de leerdoelstellingen bepaal je in overleg met ons op welke onderwerpen je het accent wilt leggen.

Het cursusaanbod de trusted advisor

De betrouwbare persoon die advies geeft dat van waarde is voor zijn klanten en opdrachtgevers. Het is de nieuwe trend in een tijdperk van grote veranderingen en innovatie binnen de juridische wereld. De trusted advisor wordt gezien als de sleutel tot professioneel succes in een sterk concurrerende markt. Hij ontstijgt het niveau van de 'gewone' jurist door een combinatie van karakter, inhoudelijke skills en soft skills. Hij drijft op het vertrouwen en de hechte relaties met zijn klanten en opdrachtgevers.

Het cursusaanbod

 • de trusted advisor en customer intimacy (1 of 2 daagse) (incompany)
 • de trusted advisor (individueel programma)

Blended learning

Tegenwoordig willen we alles zelf kiezen en samenstellen. We ‘blenden’ ons leven. Ook onze eigen ontwikkeling als professional willen we zelf regisseren. We hebben allemaal andere behoeften. De ene jurist laat zich graag spiegelen door een coach, de ander leert liever van zijn of haar collega’s in een intervisie. Hoe dan ook, je leert het snelst en het best door jezelf op verschillende manieren te prikkelen. Juristen die op verschillende manieren gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen, functioneren beter en zijn doorgaans ook gemotiveerder.

Wij bieden je de mogelijkheid om onze programma’s met elkaar te combineren, zodat je zelf kunt bepalen wanneer en hoe je leert of te wel: blended learning! Blended learning is een nieuwe trend met vele voordelen. In overleg kunnen wij een pakket voor jou samenstellen met verschillende vormen van leren, bijvoorbeeld een online cursus in combinatie met een individueel coachingsprogramma. Als organisatie kun je een combinatie van een incompany-training met een online cursusprogramma of individuele coaching gecombineerd met een groepsintervisie inkopen. Er zijn vele mogelijkheden.

Advies nodig of meer informatie? Mail naar: info@honigcoaching.nl of bel met Rüna Honig: (030) 25 169 16.

Over Ons

Honig Coaching B.V.  faciliteert coaching in de ruimste zin des woords. We coachen zelf en we leren anderen coaching inzetten op de werkplek. Dat is ons speerpunt en het hart van onze expertise.

Vestigingen Honig Coaching
Locatie Utrecht (hoofdlocatie)
Ramstraat 23
3581 HC Utrecht

Locatie Nijmegen
St. Annastraat 198 G
6525 GX Nijmegen

Locatie Amsterdam
Jan Luijkenstraat 102
1071 CV Amsterdam

Overige gegevens 
Honig Coaching B.V. te Utrecht
ABN AMRO Bank
IBAN: NL81 ABNA 0539 7951 78 en
IBAN: NL38 ABNA 053 2598 261
BIC: ABNANL2A
Kvk Honig Coaching B.V.: 30148624
BTW-nummer: NL806971423B01

Doelgroepen

Honig Coaching B.V. is een gecertificeerd opleidingsdienstverlener voor juristen. Deelnemers kunnen na het afronden van een coachingsprogramma of (online) cursus/training dan wel na deelname aan een intervisiebijeenkomst bij Honig Coaching B.V. en/of bij haar bedrijfsonderdelen The Practical Lawyer Online en Lawyers2meet opleidingspunten ontvangen voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en andere juridische of aanverwante beroepsgroepen.

Contactgegevens

Honig Coaching B.V.

Ramstraat 23 (secretariaat en correspondentieadres)
3581 HC Utrecht
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.honigcoaching.nl
E: info@honigcoaching.nl

Lawyers2meet
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.lawyers2meet.nl
E: info@lawyers2meet.nl

The Practical Lawyer Online
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.thepracticallawyeronline.nl
E: info@thepracticallawyeronline.nl